×
آموزش استفاده از کانکشن هوشمند اندروید

برای دانلود کانکشن هوشمند اندروید وارد پنل کاربری شوید

برای دانلود کانکشــــــن هوشـــــمند وارد پنل کاربری خود شوید.

در صورتی که هنگام نصب با خطای مورد نظر مواجه شدید , طبق تصویر زیر عمل کنید.

برای دانلود کانکشــــــن هوشـــــمند وارد پنل کاربری خود شوید.